Zakres usług

Usługi księgowe

Księgowość obejmuje szeroki zakres działań mający na celu ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych. Prawidłowo prowadzona ewidencja pozwala nie tylko wyliczyć wynik i zobowiązania budżetowe ale przede wszystkim powinna być źródłem informacji dla osób zarządzających.
W zależności od formy prawnej i rodzaju prowadzonej działalności powinna być odpowiednio dobrana ewidencja księgowa.
Nasze biuro świadczy szeroki zakres usług a nabyte doświadczenie pozwala optymalnie dobrać księgowość do potrzeb i oczekiwań klienta.
Świadczymy usługi dla:
* osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
* osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
* spółek kapitałowych
* spółek osobowych
* fundacji
* stowarzyszeń

Zakres świadczonych usług:

1. Ryczałt ewidencjonowany
– prowadzenie ewidencji na potrzeby rozliczeń ryczałtowych
– wyliczenie zobowiązań podatkowych według obowiązujących stawek ryczałtowych
– sporządzenie rocznego rozliczenia PIT-28

2. Książka przychodów i rozchodów
– prowadzenie ewidencji w KPiR
– wyliczanie zobowiązań podatkowych według skali lub podatku liniowego
– sporządzanie rocznych rozliczeń PIT-36 lub PIT-36L
– doradztwo gospodarcze

3. Księgi handlowe
– ustalenie i zdrożenie odpowiedniego planu kont
– księgowanie zdarzeń gospodarczych
– sporządzanie rachunku wyników i bilansów cząstkowych i całorocznych
– doradztwo gospodarcze
– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
– sporządzanie analiz finansowych

4. Rozliczenia podatku VAT
– prowadzenie ewidencji zakupu VAT
– prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT
– sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT/UE

5. Prowadzenie spraw kadrowych
– prowadzenie akt osobowych pracowników
– sporządzanie odpowiednich ewidencji

6. Prowadzenie spraw płacowych
– naliczanie wynagrodzeń z umów o pracę
– naliczanie wynagrodzeń w umów cywilno-prawnych
– prowadzenie kart wynagrodzeń
– sporządzanie PIT-11

7. Rozliczenia ZUS
– zgłaszanie do ubezpieczenia pracowników
– zgłaszanie do ubezpieczenia osoby prowadzące działalność gospodarczą
– sporządzanie i wysyłanie deklaracji

8. Rozliczenia roczne
– sporządzanie rozliczeń rocznych PIT-37