Monthly Archives: Czerwiec 2016

15 czerwca – Składki ZUS

15 czerwca 2016 – termin składania deklaracji i opłacania składek na ubezpieczenia przez przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Aktualną wysokość składek można znaleźć na stronach ZUS http://zus.pl/default.asp?p=1&id=35